ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณหวัฒน์การทอ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518002901
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/2/2518 พ.ศ. (49 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/2/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 236 หมู่ที่ 13 ซอยอิ่มแสง ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ