ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวัฒน์การทอ

PIYAWAT WEAVING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103519001950
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2519 พ.ศ. (48 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/2/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 264/3 หมู่ที่ 13 ซอยวัดนาคนิมิตร แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ