ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากิจการทอ

THANA KIT WEAVING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518005919
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2518 พ.ศ. (49 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/4/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 280 หมู่ที่ 13 ซอยบางมด ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ