ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาราตรีภาพยนต์

TIWA RATREE FILM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516006781
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2516 พ.ศ. (51 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
7/3/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 663-665 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์