ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหบางโพ

SAHA BANGPHO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516005113
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2516 พ.ศ. (51 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
20/2/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 215/164 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์