ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนไทร์

KENTIRE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513021142
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2513 พ.ศ. (53 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/12/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 23 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ