ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.บัลเดว

J.S.BALDEV & CO LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000312
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
14/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 206 ถนนจักรเพ็ช (เชิงสะพานพุทธ) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า