ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมรักษ์

UDOMRAK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506002049
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2506 พ.ศ. (61 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/3/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 261 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า