ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินง่วนฮะ

SHIN NGUAN HAH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002837
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/9/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 470,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 277 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า