ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัสมากัตเต็กส์ไตลส์

SARNAGAT TEXTILE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002365
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
30/7/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 258 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า