ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งหลีเฮงโมวเอ็ก

MUILEE HENG MOREEAK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002454
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 888 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า