ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่าเกียเส็ง

LAO KIA SENG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่าเกียเส็ง (ID: 0103500002381) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/7/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 517/3 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500002381
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/7/2500 พ.ศ.
(66 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
30/7/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง