ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเกียเส็ง

TANG KIA SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001822
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/5/2500 พ.ศ. (67 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
31/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 274 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า