ห้างหุ้นส่วนจำกัด หว่าเซียง (ไทย) เทรดดิ้ง

WAN SENG (THAI) TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000544
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 393 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า