ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ๊เลี่ยงเซ้ง

BAY LIANG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000013
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
2/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2 ตรอกชุ่ม ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า