ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสวนกุหลาบ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103505001723
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2505 พ.ศ. (62 ปี 3 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/3/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 277/13 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า