ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกรุงทอง

GOLDEN CITY ARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004195
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 75,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 38 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า