ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลโฟโต้ซัพพลาย

CENTRAL PHORO SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004284
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 346 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า