ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญพัฒน์พานิช

CHARANPAT PANICH LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญพัฒน์พานิช (ID: 0103502006198) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/12/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 43 ถนนทหารบก แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502006198
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/12/2502 พ.ศ.
(64 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
11/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง