ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลและเพื่อน

KAMOL & FRIEND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001301
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
15/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า