ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.รักเกียรติ์

A. RAKKIAT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.รักเกียรติ์ (ID: 0103502004560) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/9/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/11 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502004560
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/9/2502 พ.ศ.
(64 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง