ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านปืนศราวุธ

V.S. FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001188
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 43 ถนนทหารบก แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า