ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญนครพานิช

KHWAN NAKORN PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002064
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 263-5 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า