ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเอกปอร์ตอิมปอร์ต

CHAI EXPORT IMPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504008040
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/11/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/11/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3069 หมู่ที่ 10 ถนนแบริ่ง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป