ห้างหุ้นส่วนสามัญ อารัก

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000015
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2491 พ.ศ. (76 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/2/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 245,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22/8 ฃ. ปากคลองสำเหร่ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป