ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชุนฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001387
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 17-9 หลังตลาดบางรัก แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป