ห้างหุ้นส่วนสามัญ เชี่ยงชุนเถาะ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001492
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/5/2490 พ.ศ. (76 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/5/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1817 ถนนปากคลองต้นไทร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป