ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งฮั้วกงษี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000155
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2491 พ.ศ. (76 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
26/5/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 144,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26 ถนนบ้านดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป