ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก่วงฮั้วฮึ้ง2

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492000175
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1537/5 หลังอำเภอยานนาวา แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป