ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่ยแซฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000856
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1034 ถนนเจริยกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป