ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฮั่วลักฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000783
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 181 ถนนตรอกอาเนียเก็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป