ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชัยง้วนพาณิชย์

TANG CHAI NGUAN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005202
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
11/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 474-476 ถนนมิตรพันธุ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ