ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชันตูนัง โลหะกิจ

CHAN TUNANG LOHAKIT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102536000094
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2536 พ.ศ. (30 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 39/9 หมู่ที่ 6 ถนนปิ่นเกล้า-นครไชยศรี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ