ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสง

CHAISANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001153
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
28/4/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 216 ซอยอาคารสงเคราะห์ ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ