ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียนไซแอมเทรดดิ้งกำปะนี

UNION SIAM TRADING COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียนไซแอมเทรดดิ้งกำปะนี (ID: 0103494002257) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/9/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 697 ถนนบันทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494002257
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/9/2494 พ.ศ.
(72 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
1/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง