ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นสิน

MUN SIN LIMITED PARTWERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000190
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
31/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 440,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 465,485,487 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ