ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงมงคล

KOW GONG MONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001129
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/4/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 519/5 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ