ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเกียฮวด

SIN KIA HUAT LIMITED PARINERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000129
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
16/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 422-424 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ