ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุณไทย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุณไทย (ID: 0102497001315) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/8/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 479-481 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 20,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102497001315
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/8/2497 พ.ศ.
(69 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
24/8/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง