ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำตาลดาวคนอง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000316
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
13/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 3 ถนนตากสิน แขวงบางค้อ* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย