ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำตาลบางกอก

BANGKOK SUGAR FACTORY CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000578
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/10/2490 พ.ศ. (76 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/10/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง หมู่ 7 ถนนบ้านคล้ายใต้ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย