ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรุ่งเรือง

SAHA RUNG REONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002000
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1072 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย