ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณพืช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002079
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
16/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 175,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 345/1 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย