ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมี้ยงเต็กอุตสาหกรรม

MIEN TECK GLASS COLOURING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003087
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
7/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 8 ซอยเจริญนคร 44 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง