ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญบุญยภัณฑ์

KUI HENG LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000321
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
18/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 351 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ