ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลอง 1 การค้า

KLONG 1 KAPKKAR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002601
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
10/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 447 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ