ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญวงศ์

CHAREON WONGS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001747
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
9/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 14 ถนนพระราม 4 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ