ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี่ฮะเฮง

SEE HAH HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002624
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1103 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ