ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบตง

CHIP TONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002841
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
20/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 337 ถนนวัดชัยชนะสงคราม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ