ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยวานิช

UTHAI VANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000982
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 798/1-2-3 ถนนมังกร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ